Hvorfor blir noen syke?

Artikkel

Et helt nytt dataverktøy utviklet i Bergen gjør det nå mulig å analysere enorme mengder helseregisterdata på en effektiv måte. Professor Håkon K. Gjessing ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har laget dataprogrammet HAPLIN, som omtales i tidsskriftet Annals of Human Genetics. Dataprogrammet kan blant annet kunne brukes til å finne sammenhenger mellom bestemte genvarianter og sykdomsforekomst, og hvor sterk sammenhengen er, skriver forskning.no. Det kan også brukes til å finne ut i hvilken grad genene kommer til uttrykk i sykt og friskt vev.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11090

Anbefalte artikler