Ketamin relevant i depresjonsbehandling

Artikkel

En enkelt dose av anestesimidlet ketamin ser ut til å gi symptombedring for pasienter som lider av behandlingsresistent depresjon.

Virkningen kan merkes allerede snaue to timer etter at pasienten har fått en enkeltdose intravenøst, ifølge en amerikansk studie publisert i Archives of General Psychiatry. Det tar vanligvis åtte uker eller mer før et vanlig antidepressiva gir effekt ved behandlingsresistent depresjon.

Det er lite trolig at anestesimidlet vil bli brukt som behandling mot depresjon. Til det er stoffets misbrukspotensial og risiko for bivirkninger for stor. Men ifølge forskerne er ketamin i svært små doser viktig til bruk i forskning, blant annet for å kunne utvikle et nytt medikament som kan virke raskere og over en lengre periode enn dagens medikamenter.

Professor Ulrik Malt, overlege ved Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet, sier det lenge har vært kjent at glutamat har betydning for en rekke psykiske lidelser, og at N-methyl-D-aspartat (NMDA)-antagonisten ketamin har akutt antidepressiv effekt.

– Det nye ved denne undersøkelsen er påvisning av varigheten av effekten ved å gi en kortvarig, men sterk blokkering av NMDA-reseptor, sier Malt til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11299

Anbefalte artikler