Mindre skeptiske til MMR-vaksine

Artikkel

Britiske leger tror foreldre begynner å stole på MMR-vaksinen igjen, etter nok et år med økende vaksinasjonsdekning.

Antall toåringer som har fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) i Storbritannia 2005 – 6 er 84 %, mens det året før var 81 %, ifølge BBC.

Det ble en kraftig nedgang i vaksinasjonsdekningen etter at en studie publisert i The Lancet i 1998 konkluderte med at MMR-vaksinen kunne føre til autisme. Studien fikk enorm oppmerksomhet og skapte frykt blant småbarnsforeldre, også norske. I ettertid har flere studier konkludert med at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme, og The Lancet trakk den opprinnelige studien tilbake. Nå ser det ut til at foreldrene etter hvert stoler på at dette stemmer.

I 2002 hadde ca. 89 % av alle norske barn i toårsalderen fått MMR-vaksinen, som gis rutinemessig ved 15 måneders alder. Tidligere har dekningsgraden ligget mellom 90 % og 95 % for denne aldersgruppen.

– I 2005 var tallet fremdeles 89 %, kanskje noe høyere. Det er på vei opp igjen, men bør absolutt ligge høyere enn i dag, helst 95 %, sier Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11612

Anbefalte artikler