Omsorgsmeldingen godt mottatt

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Reaksjonene på regjeringens omsorgsmelding er i stor grad positive, og flere mener den lover godt for landets eldre.

  Stortingsmeldingen «Mestring, muligheter og mening – fremtidens omsorgsutfordringer» varsler blant annet et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, 10 000 nye årsverk innen utgangen av 2009 – med en økning av legeårsverk på 50 % – og en styrking av forsknings- og utviklingsarbeidet knyttet til omsorgstjenestene og eldres helse og levekår, med spesielt vekt på demens.

  Legeforeningen etterlyser klare virkemidler, men er positive til doblingen av antall legeårsverk og til at det skal gis et introduksjonstilskudd til kommuner som knytter sine sykehjem til NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus).

  – Vi er glade for at også departementet ser at det er svakheter i helsetjenestetilbudet og medisinsk oppfølging av brukere av omsorgstjenester, men vi etterlyser klare virkemidler for hvordan tilbudet skal bedres, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

  Legeforeningen er også bekymret for at det fortsatt blir opp til kommunene å vurdere behovet for legetjenester i sykehjem, fordi dette ansvaret hittil ikke har ført til bedre legedekning.

  Norsk Pensjonistforbund (NPF) mener omsorgsmeldingen bærer bud om riktig satsing på viktige områder innen omsorgssektoren. Generalsekretær Harald Norman sier han er spesielt tilfreds med satsingen på sykehjemsutbygging og løftet om bedre kvalitet på omsorgsboligene, noe de har flagget som en av sine viktigste saker. Også den økte satsingen på geriatriforskning faller i god jord hos Pensjonistforbundet.

  Også Fagforbundet er svært godt fornøyd. I samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen har de tidligere krevd høyere legedekning i sykehjemmene, og dermed blir blant annet forslaget om krav til turnustjeneste i sykehjem tatt godt imot. De kunne imidlertid ha ønsket seg noe mer forpliktende i forhold til å skaffe læreplasser i kommunene til helsefagarbeideren, siden erfaringene så langt har vist at det ikke er nok å oppfordre kommunene til dette.

  Forbundsleder Bente Slaatten i Norsk Sykepleierforbund hadde håpet regjeringen ville prioritert og klargjort helsetjenestetilbudet enda tydeligere, og hatt et mer konkret helseperspektiv. Men hun mener det likevel er mange gode tiltak i Omsorgsmeldingen, og berømmer regjeringen for å fokusere på etikk og for å satse på en økning av andelen ansatte med høyskoleutdanning.

  – Sykehjemmene har et formidabelt behov for å rekruttere sykepleiere og annet helsepersonell de kommende årene. Dessverre er dette arbeidsplasser som oppfattes som lite attraktive. Dersom disse tjenestene tydelig defineres som helsetjenester har jeg stor tro på at omdømmet vil styrke seg. Det krever selvsagt at man planlegger bemanning og kompetanse deretter, sier Slaatten.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11582

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media