Notiser

Artikkel

Nok en advarsel mot AD/HD-medisin

Amerikanske legemiddelmyndigheter krever at det legges til en advarsel om risiko for hjertesykdom i pakningsvedlegget til AD/HD-medikamentet Dexedrine.Advarselen skal allerede være tilføyd i pakningsvedlegg til andre AD/HD-medikamenter, ifølge Health Day. Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk er kjent med det nye kravet fra FDA.

– Dexidrin er lite brukt i Norge. Men vi har tidligere advart mot risikoen for hjertesykdom ved bruk av AD/HD-medisiner, og dette er blitt tatt på alvor i det norske fagmiljøet. Mange har skjerpet sine rutiner, sier Madsen til Tidsskriftet.

Statens legemiddelverk fikk i perioden 2003 – 2005 inn 12 rapporter om hjerte- og kar-relaterte bivirkninger ved bruk av AD/HD-legemidler i Norge. To av disse var alvorlige tilfeller med hjertestans. – Ritalin, Concerta og Strattera er på vår overvåkingsliste nettopp på grunn av dette. Det er veldig viktig at legene er oppmerksomme på denne typen bivirkninger, som er lett å overse siden de ikke har noe med AD/HD å gjøre. Men mitt inntrykk er at norske leger allerede er oppmerksomme på denne situasjonen, sier Madsen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11363

Hva skal du bli?

Tidsskriftet har samlet beskrivelsene av de medisinske spesialitetene i boken «En kunnskapsmosaikk». I forbindelse med Tidsskriftets 125-årsjubileum 9. januar 2006 ble ulike medisinske fagmiljøer invitert til å beskrive og reflektere over sitt eget fagområde med vekt på utviklingen de siste 25 år, status i dag og utfordringer de neste 25 år. Resultatet kan du lese i boken «En kunnskapsmosaikk. Medisinske spesialiteter og fagområder», som du kan skaffe deg via bestillingsskjema for trykksaker på Legeforeningens nettsider.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11271

Rekordmange hivsmittede får behandling

I Afrika sør for Sahara har tallet på hivsmittede som har tilgang til antiretroviral behandling for første gang passert 1 million. Det er ti ganger flere enn i desember 2003, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) og FN-organisasjonen UNAIDS.

Tallet på hivsmittede som mottar antiretroviral behandling har økt betydelig i flere deler av verden. I lav- og mellominntektsland mottok 1,6 millioner mennesker antiretroviral behandling i slutten av juni 2006, noe som er 24 % flere enn i desember 2005 og fire ganger flere enn i 2003, da tallet var 400 000.

Det er likevel betydelig arbeid som gjenstår før man når målet om at alle skal ha tilgang til behandling innen 2010. Totalt er nærmere 40 millioner mennesker hivsmittet. Blant disse lever 6,8 millioner i lav- og mellominntektsland, med behov for antiretroviral behandling.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11334

Mentale lidelser som årsak til uføretrygd

Mye tyder på at angst og depresjon er undervurdert som årsak til uføretrygd. Det kommer frem i en norsk studie publisert i augustnummeret av American Journal of Psychiatry. Studien, som omfattet 45 000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-2), omtales i dette nummer av Tidsskriftet, men ble publisert først på nett.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11296

Frikjennelse av medforfatterne bekymrer

Granskingskommisjonens frikjennelse av medforfatterne i Sudbø-saken er underlig og svært bekymringsfull. Dersom den blir stående vil mye måtte endres innen forskningen. Det mener både redaktør Charlotte Haug og professor Magne Nylenna, som i hver sine lederartikler i Tidsskriftet kritiserer granskingskommisjonens konklusjon om å frikjenne Jon Sudbøs medforfattere for fusk.Haug mener frikjennelsen av medforfatterne er en underlig konklusjon med potensielt svært uheldige bivirkninger.

Magne Nylenna mener ære og ansvar henger uløselig sammen, og spør om det beste vil være å gå tilbake til fortidens ordning med én eller to forfattere som tar alt på sin kappe, både ansvar og eventuell ære.

– Nå må alle involverte gå grundig i seg selv, finne ut hvordan dette kunne skje og vise vilje til å hindre at det kan skje igjen, mener Haug.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11277

Anbefalte artikler