Kan godt renhold forebygge MRSA?

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Britiske forskere finner i en ny studie ingen sammenheng mellom renholdet i sykehus og forekomst av MRSA.

  I en studie publisert i Journal of Hospital Infection har de sammenliknet renholdet ved landets sykehus med antall infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i perioden 2001 – 2005. Renholdet ved britiske sykehus overvåkes av Patient Environment Action Team (PEAT), og resultatene fra PEAT offentliggjøres hvert år. Det britiske helsedepartementet har lagt stor vekt på sykehusrenhold i sitt arbeid for å redusere antall MRSA-infeksjoner.

  Forfatterne fant imidlertid ut at det ikke var noen signifikante endringer i antall MRSA-infeksjoner mellom april 2001 og mars 2005 til tross for at sykehusene i løpet av disse årene skåret bedre på PEATs renslighetsmålinger. De understreker at det er svært viktig med en høy standard for renhold og hygiene ved sykehus, men at dette alene altså ikke er nok for å forhindre MRSA-infeksjoner.

  I Norge ble det i 2005 meldt om 460 tilfeller av MRSA. Under en fjerdedel (24 %) av disse personene var innlagt på sykehus da diagnosen ble stilt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Petter Elstrøm ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet sier mange setter likhetstegn mellom synlig skitne gulv og dårlig smittevern – og dermed økt infeksjonsfare.

  – Denne studien forsøker å måle om dårlig renhold gir økt infeksjonsrisiko. Det er imidlertid en vanskelig manøver, sier Elstrøm til Tidsskriftet.

  Han mener det er en del svakheter ved den britiske studien. Som forfatterne selv påpeker er ikke renholdet det viktigste tiltaket for å hindre smitte.

  – Dette er trolig også grunnen til at de ikke har klart å påvise en sammenheng. Gule stafylokokker smitter først og fremst direkte mellom mennesker og antakelig i liten grad fra miljøet – selv om bakteriene er i stand til det. Dermed vil det være vanskelig å finne signifikant korrelasjon mellom infeksjonsforekomst og kvaliteten på renholdet. Renholdet er kun ett av mange tiltak for å hindre smitte på helseinstitusjoner, sier Elstrøm.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11594

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media