m2015/10
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media