Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Jon Haffner
Rune Johan Krumsvik

Kommentar og debatt

Håkon Ihle-Hansen
Guri Hagberg
Bente Thommessen
Hege Ihle-Hansen

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Karin de Ridder
Kristine Pape
Steinar Krokstad
Johan Håkon Bjørngaard

Oversiktsartikkel

Volker Moræus Solyga
Elin Western
Hanne Solheim
Bjørnar Hassel
Emilia Kerty

Medisinen i bilder

Eirik Mathisen
Patrick Edward Tetzlaff
Kjell Brøndbo

Noe å lære av

Tuva Matheson Hegna
Eirik Qvigstad
Nils-Einar Kløw
Helge Opdahl

Kronikk

Tore Sanner
Tom K. Grimsrud

Språkspalten

Petter Gjersvik
Steinar Madsen

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Jan Helge Solbakk

Legelivet

Elisabeth Swensen
Wenche Moe Thorstensen
Tor Sørdal

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lisbet T. Kongsvik
Lisbet T. Kongsvik
Bjarne Haukeland
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent

Jostein H. Sandsmark