Akademisk elefantiasis

Jan Helge Solbakk Om forfatteren
Artikkel

Stendal, Magne

Medisin frå død til liv

Når ringen blir slutta. 1 200 s, tab, ill. Bergen: John Grieg Forlag, 2014. Pris NOK 995

ISBN 978-82-5330-320-8

Den foreliggende bok er en revidert, oppdatert og utvidet versjon av Stendals doktoravhandling fra 2009. Allerede undertittelen bærer bud om noe i bokstavelig forstand storveies og en forfatter med liten sans for å fatte seg i korthet: «Framstilling og analyse av etiske, historiske, juridiske, kommunikasjonsretta, medisinske, pedagogiske, praksisorienterte, psykologiske, samfunnsmessige og teologiske synspunkt på obduksjon og donasjon for transplantasjon.» «For mange noter», var dommen keiseren lot falle da han i filmen Amadeus ble spurt om han likte Mozarts nykomponerte opera Figaros bryllup. Den samme dom er det fristende å ty til i møte med denne kolossen på 1 200 sider. Det ville være en like korttenkt reaksjon som keiserens overfor Mozart. På tross av bokens elefantiasiske omfang er det umulig å finne overflødige noter som kunne vært skåret bort uten skadeverk. Det tjener Det medisinske fakultet i Oslo til ære at de lot doktoranden få prøvet sin gigantiske avhandling for disputas, og John Grieg Forlag likeså for at de fem år senere utga et verk som har vokst seg enda større.

Omfangsrike avhandlinger finnes det tidligere eksempler på, men man må helt tilbake til 1941 og Peter Wessel Zapffes Om det tragiske for å finne et verk som i perspektivrikdom, intellektuell spenst og språklig mesterskap kan måle seg med dette. Dessuten er boken skrevet på et nynorsk av en kvalitet det går år og dag mellom hver gang man får anledning til å nyte.

Boken består i alt av 12 deler og er inndelt i 40 kapitler, herunder to deler om døden og synet på obduksjon og transplantasjon i ulike religioner og trossamfunn. Denne delen kan leses helt uavhengig av de øvrige delene, samtidig som den fungerer som en «bogegang», for å bruke forfatterens velvalgte analogi, over og inn til de øvrige delene. I tillegg kommer en del 2 som omhandler denne problematikk i gresk og romersk medisin, i gammeltestamentlige kulturer og hos naturfolk og vikinger. Kombinasjonen av disse to historiske og kulturelle dypdykk med bokens nærlesning av relevante lovverk og fremstilling av nåværende praksis og utfordringer, gjør den til en gullgruve for helsepersonell, pasienter og pårørende, helsepolitikere og folk flest.

Et hovedbudskap er at debatten om donasjon og obduksjon i større grad bør foregå i det offentlige rom, slik at folk blir bedre kjent med denne problematikken og med viktigheten av obduksjon og behovet for donasjon. For bare slik vil det være mulig å forsvare anvendelsen av et presumert samtykke i denne sammenheng. Det er et budskap lovmakerne burde lytte til før de vedtar den nye loven om transplantasjoner og obduksjoner.

Anbefalte artikler