Nytt antibiotikum uten resistensutvikling?

Inge Rasmus Groote Om forfatteren
Artikkel

En ny klasse antibiotika, teixobactin, dreper grampositive bakterier uten tegn til resistensutvikling.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Utviklingen av antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot behandling av infeksjonssykdommer. I tillegg til å begrense bruken av antibiotika er det viktig å utvikle nye typer antibiotika. I en studie som nylig er publi-sert i tidsskriftet Nature, beskrives et nytt, lovende antibiotikum, kalt teixobactin (1).

Teixobactin ble fremstilt fra bakterier dyrket i jordsmonn på en isolasjonschip. Det virker bl.a. ved å binde seg til lipid II, et fettstoff som er forløper til peptidoglykan, og hemmer dermed celleveggsyntesen. Dette medfører bakteriolyse hos bakterier med tykk cellevegg. I studien drepte teixobactin en rekke grampositive bakterier, blant annet gule stafylokokker, Clostridium difficile og Mycobacterium tuberculosis, og ingen av disse bakteriene viste tegn til å utvikle resistens mot teixobactin.

– Det er helt nødvendig at det kommer nye antibiotika på markedet, og det er spesielt viktig at det utvikles genuint nye antibiotikatyper som ikke bare er modifikasjoner av tidligere medikamenter, sier professor Gunnar Skov Simonsen, som er leder for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) ved Universitetssykehuset Nord-Norge. – Teixobactin er et lovende nytt preparat, men det er fortsatt mye som må avklares før man kan ta det i klinisk bruk, sier han.

– Forfatterne av denne artikkelen hevder at det på teoretisk grunnlag er liten risiko for resistensutvikling mot teixobactin, men man bør ikke undervurdere bakterienes tilpasningsevne. All erfaring tilsier at ukritisk bruk av antimikrobielle midler før eller senere fører til utvikling og spredning av resistens, sier Simonsen.

Anbefalte artikler