LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Lindrende tiltak kan gi en bedre avslutning på livet enn livsforlengende behandling. Overbehandling kan gi redusert livskvalitet

Hvordan leger ikke ønsker å dø

Svinn av bakre hjernebark

Posterior kortikal atrofi er en sjelden, degenerativ sykdom. Den viser seg gjerne i 50 – 60-årene i form av lesevansker, problemer med avstandsbedømmelse og svekket evne til å oppfatte sammensatte bilder. Kognitiv svikt og demens kan komme senere. Praktiske hjelpetiltak er eneste behandlingstilbud.

Posterior kortikal atrofi

Ung og sårbar

Helseproblemer som ung synes å være en indikator på økt sårbarhet i arbeidslivet senere. Dette viser en studie der data om nesten 9 000 skoleelever i alderen 13 – 21 år ble koblet med data om trygdeytelser i alderen 20 – 29 år. Å fremme god helse blant utsatt ungdom vil være god velferdspolitikk, mener forfatterne.

Helse i ungdomstiden og senere trygdeytelser – HUNT-studien

Høy oksygenmetning – hvorfor?

Hos kritisk syke pasienter brukes ofte sentralvenøs oksygenmetning som indikator på om oksygenforsyningen er god nok. Men hva kan ligge bak en svært høy oksygenmetning? Les og lær om en kvinne i 40-årene som ble innlagt med redusert allmenntilstand etter en uke med magesmerter, kvalme og oppkast.

Kvinne med høyt oksygeninnhold i sentralvenøs blodgass

E-sigaretter – til skade eller nytte?

Elektroniske sigaretter er sigarettliknende innretninger der «røykeren» trekker inn varm luft som inneholder nikotin. Skal e-sigaretter regnes som legemiddel eller tobakksvare? Noen mener at e-sigaretter er mindre helseskadelige enn vanlige sigaretter, mens andre mener at faren for skadevirkninger er større enn en eventuell nytte.

E-sigaretter – til skade eller nytte?

Anbefalte artikler