Nevrologisk stormønstring

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

På 27. året møttes nærmere 150 nevrologer til faglig seminar fem dager til ende under Nevrodagene.

– Hjernesykdommer prioriteres, påpeker nevrologene Anne Hege Aamodt og Hanne F. Harbo. Foto Lisbet T. Kongsvik

Nevrodagene er den største nasjonale nevrologikonferansen i Norge og arrangeres årlig av styret i Norsk nevrologisk forening. Her treffes kolleger fra hele landet til faglige og sosiale treff i løpet av de fem dagene konferansen varer.

Faglig oppdatering

– Vi inviterer sentrale fagpersoner til å holde «state of the art»- og «klinikk og praksis»-forelesninger. I år var blant annet stamcellebehandling, nevroonkologi, ALS og Parkinsons sykdom blant temaene. Flere norske nevrologiske forskningsresultater ble presentert som frie foredrag og posterpresentasjoner. De beste blant disse blir kåret i løpet av seminaret. Vi har en årlig kasuistikk-konkurranse som alltid skaper en knivskarp konkurranse mellom sykehusene. I tillegg blir det gitt ut en del priser; blant annet Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning og en rekke firmastøttede forskningspriser, forteller leder i Norsk nevrologisk forening Anne Hege Aamodt.

Nevrodagene har godt oppmøte. På dagene der MS og hjerneslag er hovedtema, pleier det å være 150 møtedeltakere, de andre dagene varierer antall deltakere mellom 100 og 150.

Hjernesykdommer må prioriteres

– Ca. 30 prosent av den norske befolkning vil i løpet av livet få skade eller sykdom i nervesystemet. Med økende alder i befolkningen vil flere rammes. Helsetapet er ofte stort ved nevrologisk sykdom, det er derfor et viktig kriterium for prioritering, sier nevrolog og leder av Hjernerådet Hanne F. Harbo.

– Sykdom i hjerne, ryggmarg og nerver er den viktigste årsak sykelighet i den vestlige verden. Hjernesykdommer koster samfunnet like mye som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes tilsammen. Til tross for det er bevilgningene mye mindre. Sykdommer i nervesystemet kan forebygges og behandles, men da trengs det økte ressurser og målrettet satsing påpeker Harbo.

Hjernerådet

Hjernerådet ønsker å videreutvikle en felles satsing på interessepolitisk arbeid for å fremme nevrofeltet i Norge, og være kontaktpunkt både nasjonalt og internasjonalt. Rådet ønsker å fremme diagnostikk, behandling, forebygging og rehabilitering samt fremme forskning på nevrofeltet. Informasjon rettet mot samfunnet, offentlige myndigheter, helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende er også en viktig oppgave for Hjernerådet.

– Vi arbeider for at mennesker med sykdommer i nervesystemet skal få best mulig vilkår i Norge, sier Harbo.

Anbefalte artikler