Er statinbruk under svangerskapet trygt?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Gravide som tar statiner i første trimester, har ikke økt risiko for å få barn med misdannelser.

Kvinner anbefales å slutte med statiner når de blir gravide. Denne anbefalingen er i hovedsak basert på dyrestudier, ettersom det er få studier om bruk av statiner under svangerskap hos mennesker.

I en stor kohortstudie fra USA med nesten 900 000 kvinner med fullendte svangerskap hadde 0,13 % brukt statiner (1). Prevalensen av misdannelser hos barna var 6,34 % der moren hadde brukt statiner og 3,55 % hos de øvrige (relativ risiko 1,79; 95 % KI 1,43 – 2,23). Etter justering for konfunderende faktorer, bl.a. diabetes, var midlertid risikoen ikke økt (1,07, 95 % KI 0,85 – 1,37). Det var heller ingen økning i organspesifikke misdannelser etter justeringen.

– Denne problemstillingen er blitt viktigere med årene, fordi bruk av statiner er blitt så vanlig, sier professor Kjetil Retterstøl ved Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus. Kvinner kan ha brukt statiner før de har vært klar over at de er gravide og medikasjonen seponert. På Lipidklinikken har vi fått henvendelser fra kvinner med familiær hyperkolesterolemi som vurderer provosert abort etter statinbruk i svangerskapet. Denne studien støtter opp under våre resultater fra en studie av fødsler av kvinner med familiær hyperkolesterolemi, der vi ikke fant noen økt risiko for prematuritet eller misdannelser (2).

– Likevel er det etter min mening ikke sterkt nok grunnlag for å endre anbefalingen om at kvinner som forsøker å bli gravide, ikke bør bruke statiner. Men kunnskapsgrunnlaget er nå styrket for å kunne berolige kvinner som uforvarende har tatt statiner i første trimester, sier Retterstøl.

Anbefalte artikler