Paracetamol lindrer ikke ryggsmerter

Fra andre tidsskrifter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paracetamol gir lite smertelindring ved hofteartrose, kneartrose og uspesifikke ryggsmerter. Dette viser en ny metaanalyse.

  Paracetamol er førstevalget i smertelindring ved rygg- og nakkesmerter og artrose i hofte og kne, men kunnskapsgrunnlaget er usikkert.

  I en metaanalyse inngikk randomiserte studier der man sammenliknet effekten av paracetamol med placebo (n = 13). Analysen viste at paracetamol verken reduserte smerteintensitet eller funksjonsnedsettelse eller forbedret livskvalitet hos pasienter med uspesifikke korsryggssmerter på kort sikt. Ved artrose i hofte eller kne hadde paracetamol en liten, men klinisk ubetydelig effekt på smerte og funksjonsnivå på kort sikt. Andel rapporterte uønskede hendelser var lik i paracetamolgruppen som i placebogruppen.

  – Denne metaanalysen viser at paracetamol alene ikke gir tilstrekkelig lindring hos de fleste pasientene med disse smertetilstandene, sier professor Olav M. Fredheim ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Studien omfatter imidlertid ikke bruken av paracetamol i multimodale smerteregimer.

  Studien er en påminnelse om at paracetamol ofte ikke gir tilstrekkelig effektiv smertelindring ved moderate til sterke smerter, og at ikke-medikamentelle behandlingsmåter kan være vel så effektive som medikamenter. Det er viktig å evaluere effekten av analgetika for å vurdere om man må supplere med andre analgetika, seponere eller sette i verk flere ikke-medikamentelle behandlingstiltak, påpeker Fredheim.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media