Christer Mjåset ny leder i Ylf

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Christer Mjåset, Oslo ble valgt til ny leder av Yngre legers forening (Ylf) på årsmøtet 16. april.

Christer Mjåset Foto privat

– Jeg vil takke landsrådet for den enorme tilliten jeg nå har fått, sa en beveget Mjåset til forsamlingen. Han kommer fra stillingen som foretakstillitsvalgt og nevrokirurg ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Til ledervervet stilte konstituert leder, Marit Halonen Christiansen, Rogaland og Christer Mjåset, Oslo.

Etter innlegg, spørsmål og påfølgende debatt stemte landsrådet på hvem som skal lede Ylf i tiden fremover. Christer Mjåset ble valgt med 23 stemmer, mot 19 til Marit Halonen Christiansen. Mjåset overtok ledervervet med umiddelbar virkning og Marit Halonen Christiansen trakk seg samtidig som nestleder i Ylf. Anja Fog Heen fungerer som nestleder til det nye styret tiltrer 1. september.

Med seg i styret får Mjåset nestleder Torstein Schrøder-Aasen og seks styrerepresentanter: Anja Fog Heen, Guro-Marte Gulstad, Christopher Kvistad, Kristin Kornelia Utne og Petter Risøe. Yngsterepresentant er Clara Bratholm.

Anbefalte artikler