Dansk bok om miljø- og arbeidsmedisin i ny utgave

Bjørn Hilt Om forfatteren
Artikkel

Bonde, Jens Peter

Rasmussen, Kurt

Sigsgaard, Torben

Miljø- og arbejdsmedicin

4. utg. 354 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2015. Pris DKK 500

ISBN 978-87-7749-715-5

Redaktørene har nå kommet med den fjerde utgaven av deres lærebok i miljø- og arbeidsmedisin. Den andre utgaven ble anmeldt i Tidsskriftet i 2003 og anbefalt bl.a. også for kommunehelsetjenesten (1). Ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har vi brukt både den andre og den tredje utgaven som anbefalt litteratur for medisinstudentene. Vi var derfor spente da den lenge varslede fjerde utgaven nå endelig kom.

Litt av grunnen til at vi, ved siden av Leiras lille lærebok i arbeidsmedisin (2), har anbefalt tidligere utgaver, er at den danske boken er systematisk med en grei kapitteloversikt over sentrale temaer som gjør at den også er lett å slå opp i. Det er også litt spesielt at forlaget aktivt bruker medisinstudenter som rådgivere i det redaksjonelle arbeidet, og at boken er fagfellevurdert. De fleste av de 23 kapitlene omhandler allmenngyldige faglige temaer. I denne utgaven, i så nær som ett kapittel, har man unngått å skjele til spesielle forhold eller regler som måtte gjelde i Danmark eller i EU. Det gjør denne utgaven enda bedre egnet som en generell lærebok. Det er også bra at det er korte innledninger i egne kapitler om risikovurdering og risikohåndtering, forebygging og i basisfaget toksikologi, mens epidemiologiske forhold, i den grad de er med, er dekket i kapitlene om de enkelte arbeidsrelaterte sykdomsgruppene. I hvert kapittel er det innarbeidet tekstbokser med korte og litt lengre kasuistikker (problembeskrivelser), og alle kapitlene avsluttes med en «test deg selv»-rubrikk og en kortfattet litteraturoversikt. Stikkordregisteret på slutten er ikke altfor omfattende, men oversiktlig og greit i forhold til innholdet.

Denne utgaven har med sine 353 sider blitt 58 sider tykkere enn den andre utgaven, som noen av oss nok syntes ble litt vel tynn i forhold til alt som bør dekkes. Alt i alt synes jeg at de tre redaktørene og deres 20 habile medforfattere har fått til en lærebok i miljø- og arbeidsmedisin som jeg fortsatt gjerne anbefaler for våre medisinstudenter og andre med interesse for faget.

Anbefalte artikler