Røyking er enda farligere enn hittil antatt

Inge Rasmus Groote Om forfatteren
Artikkel

Tobakksrøyking gir overdødelighet ved en rekke tilstander som tidligere ikke har vært forbundet med røyking. Dette viser en stor epidemiologisk studie fra USA.

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Det er velkjent at røyking øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, diabetes, kols og flere kreftformer. I en amerikansk prospektiv epidemiologisk multisenterstudie ble nær en million menn og kvinner over 55 år fulgt gjennom 11 år (1). Hele 17 % av overdødeligheten ved røyking var forårsaket av tilstander som tidligere ikke er vist å være forbundet med røyking. Dette gjaldt bl.a. nyresvikt (relativ risiko 2,0; 95 % KI 1,7 – 2,3), tarmiskemi (6,0; 95 % KI 4,5 – 8,1), hypertensiv hjertesykdom (2,4; 95 % KI 1,9 – 3,0) og en rekke ulike luftveissykdommer. I tillegg var det en antydning til sammenheng mellom røyking og prostatakreft og brystkreft. Blant tidligere røykere sank den relative risikoen for hver av disse sykdommene med antall år etter røykeslutt.

– Det er interessant hvordan listen over sykdommer forårsaket av røyking stadig øker, sier Tore Sanner ved Radiumhospitalet. – I 1964 mente den amerikanske helsedirektøren at røyking var årsak til lungekreft blant menn og «mistenkt» som årsak til lungekreft hos kvinner. Denne studien viser at listen ennå ikke er fullstendig og at det i de nærmeste år vil komme til nye tilstander som må tas i betraktning for å lage korrekte estimater av sykelighet, overdødelighet og helsekostnader forårsaket av tobakk, sier Sanner.

Anbefalte artikler