Variabel effekt av A-vitamin til nyfødte

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Tre store studier designet for å vurdere effekt av A-vitamintilskudd til nyfødte viser varierende resultater.

Illustrasjonsfoto: Arindam Dey/Scanpix

I lav- og mellominntektsland blir A-vitamin gitt til barn i aldersgruppen 6 – 60 måneder, men hvorvidt også nyfødte har nytte av A-vitamintilskudd er uklart. The Lancet publiserte nylig tre store studier med identisk utforming i forskjellige populasjoner, koordinert av Verdens helseorganisasjon. Studiene fra India, Tanzania og Ghana inkluderte hhv. 44 984 nyfødte (1), 31 999 nyfødte (2) og 22 955 nyfødte (3). Alle tre studiene var randomiserte og dobbeltblinde, med sammenlikning av 50 000 IE A-vitamin og placebo, gitt peroralt innen tre dager etter fødselen.

Den indiske studien viste redusert dødelighet ved 6-månedersalder for dem som hadde fått A-vitamin (relativ risiko (RR) 0,90; 95 % KI 0,81 – 1,00), mens det var trend i motsatt retning i de to afrikanske studiene (RR 1,10; 95 % KI 0,95 – 1,26 i Tanzania, RR 1,12; 95 %KI 0,95 – 1,33 i Ghana). Hos dem som hadde fått A-vitamin ble det ikke notert alvorlige bivirkninger, bortsett fra økt forekomst av bukende fontanelle med uklar klinisk betydning.

Grunnen til at funnene varierte mellom studiene kan skyldes ernæringsstatus i studiepopulasjonene, spesielt A-vitaminmangel hos mødrene. Også tidligere studier har vist tendens til effekt av A-vitamin til nyfødte i Asia, men ikke i Afrika (4).

Anbefalte artikler