Ekspertuttalelse

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

«En ekspert», pleier en god kollega av meg å si, «er en som er langt hjemmefra». Hans poeng er at samme utsagn ofte tillegges ulik vekt, avhengig av hvor langt hjemmefra foreleseren befinner seg. Størst uttelling får man gjerne ved å forelese i et annet land enn sitt eget – det er som om flyreisen i seg selv legger ekstra tyngde bak selv de mest trivielle utsagn.

I århundrer er oppfatninger om medisinsk diagnostikk og behandling blitt vektet mer etter autoritet enn evidens. Og fortsatt handler det ofte mer om hvem som sier noe enn om evidensen bak utsagnet.

David Sackett, som blant annet regnes som grunnleggeren av evidensbasert medisin, døde 13. mai 2015. Sackett nektet å være «ekspert» – for ekspertuttalelser hemmet debatt, mente han. I dag blir evidensbasert medisin ofte anklaget for å være på avveie. Men Sacketts budskap består: Det viktige er hva som blir sagt, ikke av hvem – eller hvor langt hjemmefra.

Anbefalte artikler