Nyoppdaget reguleringsmekanisme for trombocytter

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

En nyoppdaget mekanisme for trombocyttregulering kan forklare flere kliniske fenomener.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Trombopoietin, produsert i leveren, driver utviklingen fra stamcelle til megakaryocytt og stimulerer produksjonen av trombocytter i beinmargen. Man mener at trombopoietinnivået i blod og beinmarg reguleres ved at megakaryocytter og trombocytter tar opp og bryter ned trombopoietin. Store mengder megakaryocytter og trombocytter vil da føre til at trombopoietinmengden reduseres og at det dannes færre trombocytter, slik behovet tilsier. En nyoppdaget reguleringsmekanisme for trombocyttproduksjon er omtalt i Nature Medicine (1).

Trombocytter vil etter hvert miste sialinsyre ytterst på overflateglykaner, slik at galaktose eksponeres. Når trombocyttene har sirkulert i rundt ti dager, vil galaktoseeksponeringen stimulere en reseptor (Ashwell-Morell-reseptor, AMR) på blodsiden av hepatocyttene til endocytose av trombocyttene. Dette stimulerer JAK-STAT-signalsystemet i hepatocyttene til økt trombopoietin-produksjon. I transgene mus, med defekt AMR-reseptor, hadde trombocyttene økt levetid, men megakaryocyttmengden var redusert. I mus som manglet sialinsyre på overflateglykanene, hadde trombocyttene kort levetid, og det var økt megakaryocyttmengde i beinmargen. Serumnivåene av trombopoietin var i disse tilfellene forandret motsatt av hva den gamle reguleringsmekanismen forutsa. Opptak av trombocytter uten sialinsyre i en human levercellelinje stimulerte også JAK-STAT-systemet.

– Denne studien avdekker en helt ny mekanisme for regulering av blodplateproduksjonen, og som synes å kunne forklare flere tidligere uforklarte kliniske observasjoner, sier professor Geir E. Tjønnfjord ved Oslo universitetssykehus.

– Trombocytopeni er en velkjent bivirkning ved behandling med JAK1/JAK2-hemmeren ruxolitinib, noe som nå synes å ha fått en god forklaring. Ved immunologisk trombocytopeni er trombopoietinnivåene overraskende lave og ved essensiell trombocytose overraskende høye. Disse observasjonene kan nå lettere forklares. Trombocytosen som regelmessig ses ved kronisk inflammasjon, har også fått en forklaring, ettersom IL-6/IL-6R-signalering har likheter med AMR-signaleringskaskaden og fører til JAK1/STAT3-stimulering, påpeker Tjønnfjord.

Anbefalte artikler