To nye år som Of-leder

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Jon Helle ble gjenvalgt ved akklamasjon på Overlegeforeningens årsmøte onsdag 15. april.

Jon Helle Foto Legeforeningen

– Vi skal som forening beherske alt fra slegge til pinsett. Det har det sittende styret gjort, og det er jeg helt sikker på at det nye styret vil gjøre, sa han i sin tale til årsmøtet.

Helle ble første gang valgt som Overlegeforeningens leder i 2013. Da hadde han vært foreningens nestleder siden 1.1. 2009 da daværende nestleder gikk over i en administrativ stilling som direktør ved Stavanger universitetssykehus.

Med seg i styret får Jon Helle nestleder Christian Grimsgaard (Helse Sør-Øst), Albert Bolstad (Helse Sør-Øst, ny), Anne-Karin Rime (Helse Sør-Øst, ny), Ulla Dorthe Mathisen (Helse Nord), Turid Jorunn Thune (Helse Vest), Janne Kristine Bethuelsen (Helse Vest, ny) og Kjetil A.H. Karlsen (Helse Midt, ny).

Hanne Frøyshov (Helse Nord) er førstevara og Anne Marit Wang Førland (Helse Sør-Øst) ble valgt til annen varamedlem.

Det nye styret tiltrer 1.9. 2015.

Anbefalte artikler