Nevrologisk tungvekter i ny utgave

Kashif Waqar Faiz Om forfatteren
Artikkel

Gjerstad, Leif

Helseth, Eirik

Rootwelt, Terje

Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen

6. utg. 719 s, tab, ill. Drammen: Forlaget Vett & Viten, 2014. Pris NOK 998

ISBN 978-82-412-0709-9

Min erfaring er at stadig flere medisinstudenter sverger til lettvinte, kjappe løsninger som At a glance- og Made ridiculously simple-seriene, slik at de får med seg mest mulig relevant pensum på færrest mulig boksider. Den sjette utgaven av den norske læreboken i nevrologi er ingen slik bok. Boken er på hele 719 sider fordelt på 46 kapitler, og vekten tilsvarer vekten av to menneskehjerner. Den kan derfor trygt defineres som en nevrologisk tungvekter.

I forordet beskrives boken som «hovedverket innen norsk nevrologi og nevrokirurgi», og retter seg mot «alle typer studenter og helsepersonell med interesse for nevrologi og nevrokirurgi». Boken er skrevet av forfattere som er sentrale aktører i det norske nevrologi- og nevrokirurgimiljøet, og dekker de fleste aspektene innen nevrofagene – selv om kapitlet Nevropsykologisk undersøkelse har forsvunnet i denne utgaven.

Generelt er boken godt illustrert med flere flotte bilder og illustrasjoner, men bildekvaliteten er varierende og kunne vært frisket opp enkelte steder. Språk og detaljnivå varierer i de ulike kapitlene, sistnevnte uavhengig av tilstandens viktighet. Videre er det ikke henvisning mellom de ulike kapitlene, og noen steder brukes ulike benevnelser om de samme tilstandene, men sånn må det kanskje være slik boken er oppbygd. Undertegnede irriterer seg også over enkelte særskrivninger og trykkfeil. I tillegg er det uheldig at (antatt) klar, fargeløs spinalvæske er farget rød i en illustrasjon (side 142).

Denne utgaven inneholder flere nyskrevne og omskrevne kapitler, blant annet om nevroradiologisk bildediagnostikk og søvnsykdommer. Teksten er godt balansert mellom basiskunnskaper og oppdateringer, og det er mange gode tabeller. Mer kontroversielle tilstander som kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) og nevroborreliose er (bevisst?) ikke viet særlig oppmerksomhet.

Dette er ikke en bok du leser fra perm til perm, men et omfattende og oppdatert oppslagsverk som anbefales både varmt og sterkt til leger og annet helsepersonell som interesserer seg for nevrofagene, og spesielt til medisinstudenter, selv om det finnes (lettere) alternativer. Noen ganger er det faktisk slik at størrelsen teller.

Anbefalte artikler