Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Liv-Ellen Vangsnes

Brev til redaktøren

Eirik Joakim Tranvåg
Kristine Husøy Onarheim

Kommentar og debatt

Peder Langeland Myhre
Kristian Laake
Ingebjørg Seljeflot
Svein Solheim
Harald Arnesen
Sverre E. Kjeldsen
Per Lund-Johansen
Anne Karliczek
Bjørg Furnes
Frank Pfeffer

Fra andre tidsskrifter

Liv-Ellen Vangsnes
Ruth Halsne

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Jone Furlund Owe
Halvor Næss
Ivar Otto Gjerde
Jørn Eilert Bødtker
Ole-Bjørn Tysnes

Klinisk oversikt

Kenneth Chiu
Tyge Tind Tindholdt
Kim Alexander Tønseth

Noe å lære av

Jarle Jortveit
Thomas Dahlslett
Elisabeth Hagelsten Kvien
Runar Lundblad
Marius Trøseid
Jan Otto Beitnes

Språkspalten

Erlend Hem
Steinar Madsen

Tidligere i tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Jeanette Koht

Legelivet

Karl O. Nakken
Guttorm Raknes

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Ellen Juul Andersen
Jan Frich

Gjesteskribent