()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To piller før sex og to piller etter sex reduserer risikoen for hivsmitte blant menn som har sex med menn, viser ny studie.

  Illustrasjonsfoto: Scanpix
  Illustrasjonsfoto: Scanpix

  I en dobbeltblind studie ble 400 menn som har sex med menn randomisert til antiretroviral profylaktisk behandling eller placebo (1). De ble tatt inn til samtale om smittebeskyttelse og fikk utdelt kondomer og en boks med piller med instruks om å ta to piller før og to etter sex. Ved oppfølging hadde de med seg pilleboksen, antall piller ble telt og mennene ble testet for hivinfeksjon og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

  I løpet av oppfølgingsperioden på ni måneder (median) ble det oppdaget 16 hivtilfeller, to i intervensjonsgruppen og 14 i placebogruppen. De som hadde fått antiretroviral behandling, rapporterte mer mageplager og nyreproblemer enn de som hadde fått placebo, men ikke flere alvorlige bivirkninger.

  – Dette er en svært relevant studie og en del av grunnlaget for at vi nå går inn for medikamentell preeksponeringsprofylakse, såkalt PrEP-behandling, også i Norge, sier Bente Magny Bergersen, som er overlege og seksjonsleder ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. – Rundt 90 % av norske hivpasienter er i praksis ikke smittsomme, men likevel har vi en pågående hivepidemi blant menn som har sex med menn. Det er derfor gledelig når nye «verktøy» mot hivsmitte viser seg å ha effekt. At medisinen kan tas ved behov, gjør den spesielt interessant.

  – Hivnegative menn med risikoatferd bør tilbys preeksponeringsprofylakse i kombinasjon med prøvetaking, rådgivning og kondomer. Vi håper at et slikt tilbud vil lokke flere menn som har sex med menn til hyppigere testing. Økt testaktivitet vil redusere antall nye hivtilfeller. Det er grundig dokumentert i flere studier, sier Bergersen.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media