Når verden krymper

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  2. februar 2016 erklærte WHO utbruddene av zikavirus som en global folkehelsekrise. Det er rapportert virustilfeller fra over 20 land, og koblingen til mikrokefali og Guillain-Barrés syndrom gir grunn til stor bekymring.

  Mye er uklart om denne sykdommen. Ikke alle som smittes får symptomer, og viruset er vanskelig både å kontrollere og kartlegge. Som alltid er det de fattige som bærer den tyngste byrden: Områder med dårlige levekår for mennesker gir gode levekår for myggen som sprer viruset. Også klimaendringene bidrar til det.

  Sist WHO erklærte global folkehelsekrise, gjaldt det ebola. Den gang fikk organisasjonen kritikk for å være for sent ute og for lite aggressiv i håndteringen. Denne gangen er kunnskapen enda mindre. Ikke engang sammenhengen mellom virussmitte og de antatt alvorlige komplikasjonene er endelig fastslått. Internasjonalt helsesamarbeid blir nok en gang satt på prøve. I en stadig mer globalisert verden vil det ikke bli siste gang. Også derfor er WHOs rolle i håndteringen av zikaviruset viktig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media