Sykehuset i Elverum

Artikkel

Illustrasjon: Martin Bernar Losvik, basert på foto fra Wikimedia Commons

«Alle fikk et sterkt inntrykk av dette store, moderne utstyrte og praktisk innredete anlegg. I mangt og meget minnet det mer om et hyggelig og vakkert utstyrt hjem enn et sykehus», skrev Østlendingen etter åpningen av Elverum sykehus 12. september 1925. Sykehuset hadde altså 90-årsjubileum i 2015. Gjennom denne perioden har den medisinske utviklingen vært enorm. I 1925 lå pasientene på sykehuset i gjennomsnitt 28 døgn. I dag er tilsvarende tall 2,8.

Anbefalte artikler