Kronisk utmattelse hos ungdom og klonidinbehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ungdom med kronisk utmattelsessyndrom har kognitive problemer og en vedvarende sympatikusaktivering. Behandling med alfa-2-blokkeren klonidin er ikke nyttig og synes å kunne ha en ugunstig effekt.

  Dag Sulheim. Foto: Steinar Sulheim. Even Fagermoen. Foto: Mai Bente Myrvold
  Dag Sulheim. Foto: Steinar Sulheim. Even Fagermoen. Foto: Mai Bente Myrvold

  Kronisk utmattelsessyndrom rammer antagelig flere hundre norske ungdommer og er en vesentlig årsak til langvarig skolefravær, sosiale tap og belastning for familien. Tidligere forskning har gitt grunnlag for å mistenke at vedvarende symptikusaktivering kan være en viktig vedlikeholdende faktor i sykdomsbildet.

  I vårt doktorgradsarbeid rekrutterte vi 120 pasienter i alderen 12 – 18 år med kronisk utmattelsessyndrom som ble sammenlignet med en frisk kontrollgruppe. Pasientene i intervensjonsgruppen hadde høyere puls og blodtrykk enn de friske jevnaldrende. Det var tidssammenfall mellom normalisering av disse sirkulasjonsvariablene og bedring av selvrapporterte symptomer som utmattelse, sykdomsfølelse etter anstrengelse, daglig funksjon og konsentrasjonsproblemer. Resultatene viste også at ungdom med kronisk utmattelsessyndrom har nedsatt, kognitiv responstid, tempo og verbal læring.

  Vi vurderte effekten av åtte ukers behandling med alfa-2-blokkeren klonidin sammenlignet med placebo. Klonidin hadde ingen positiv effekt på utfallsmål som aktivitet, utmattelse, arbeidsminne, smerter eller søvn.

  Våre resultater gir grunn til å mistenke at den observerte sympatikusaktiveringen fungerer som en hensiktsmessig kompensasjonsmekanisme i sykdomsbildet. Videre er det viktig at skole, foreldre og behandlere kjenner pasientenes kognitive utfordringer, slik at hensiktsmessige tiltak iverksettes.

  Disputas

  Dag Sulheim og Even Fagermoen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 17.4. 2015. Tittelen på avhandlingen er Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis in adolescents: Clonidine treatment and disease mechanisms.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media