()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akuttmedisinske utrykningsteam på sykehus er assosiert med redusert dødelighet, færre tilfeller av hjertestans og færre innleggelser på intensivavdeling, viser ny studie.

  Illustrasjonsfoto: Thinkstock
  Illustrasjonsfoto: Thinkstock

  Pasienter som får hjertestans eller på andre måter trenger intensivmedisinsk behandling mens de er innlagt på sykehus, har ofte klinisk forverring i timene før hendelsen. Av den grunn har flere sykehus både i utlandet og Norge innført akuttmedisinske utrykningsteam som rykker ut til pasienten når bestemte kriterier er oppfylt.

  I en nylig publisert studie ble slike akuttmedisinske utrykningsteam ved 12 nederlandske sykehus evaluert rundt ett år etter at ordningen ble innført (1). Studien omfattet rundt 167 000 medisinske og kirurgiske pasienter. Sykepleiere og leger brukte skåringssystemer for å vurdere pasientenes vitale tegn og om det var behov for varsling av utrykningsteam, som besto av intensivsykepleier og lege med akuttmedisinsk erfaring.

  Antall hjertestans, overflyttinger til intensivavdeling og dødsfall per 1 000 innleggelser ble signifikant redusert etter oppstart av utrykningsteam sammenliknet med tiden før, med justert oddsratio på 0,85 (95 % KI 0,73 – 0,99).

  – Dette er en stor og godt gjennomført studie, med interessante og oppmuntrende resultater for oss som allerede har innført utrykningsteam på sykehuset, sier Peter Holm, overlege på Intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold. – Vår erfaring viser at opplæring er svært viktig ved innføring av skåringssystemer, slik at leger og sykepleiere på post føler eierskap til systemet. Et utrykningsteam må ikke bli et «skalkeskjul» for lav sykepleiebemanning på sengepostene, og avdelingens ansvarlige lege må delta ved tilsyn fra teamet.

  – Denne studien viser ikke bare at akuttmedisinske team kan redde liv, men også at det kan føre til færre uhensiktsmessige gjenopplivingsforsøk. Noen utrykninger fører til en helhetsvurdering om at pasienten ikke vil profittere på gjenoppliving eller annen intensivbehandling, sier Holm.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media