En basisbok for deg som vil starte med forskning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Laake, Petter

  Benestad, Haakon Breien

  Olsen, Bjørn Reino

  Research in medical and biological sciences

  From planning and preparation to grant application and publication. 566 s, tab, ill. London: Academic Press, 2015. Pris EUR 48

  ISBN 978-0-12-799943-2

  Dette er en utvidet utgave av Research methodology in the medical and biological sciences fra 2007, betydelig utvidet bl.a. med et kapittel om etikk i forskning. Leserne får også tips om søknadsskriving, vitenskapelig kommunikasjon og muntlig formidling. Boken er kommet til som følge av at forfatterne ønsket å hjelpe doktorgradsstudenter til ikke å gå i de fallgruvene de selv gikk i. Forfatterne har også hatt som mål å lære ferske forskere håndverket – hvordan forsker jeg? Forfatternes mål er at forskerstudenter skal skoleres i vitenskapelig tankegang og metode uavhengig av hvilket tema studenten skal forske på. I mine øyne er dette en genistrek. Forskningen anno 2015 er multidisiplinær og uten grenser.

  Boken inneholder 15 kapitler skrevet av 16 forfattere. Hvert kapittel inneholder delkapitler med beskrivende overskrifter og avsluttes med spørsmål til diskusjon, en referanseliste og forslag til videre lesning. Viktige elementer i teksten er plassert i tydelige bokser. Disse elementene gjør boken lettlest. Statistisk tankegang og metode illustreres med eksempler fra forskerhverdagen. Vanskelige begreper gjøres levende og enklere å forstå, også for lesere som har mindre lett for matematikk og statistikk. Anmelder er en slik en. Boken gjennomgår grundig hva som kjennetegner de ulike typer forskning: basal medisinsk forskning, translasjonell medisinsk forskning, klinisk forskning og epidemiologi. Det er også et kapittel om kvalitativ forskning, en metode jeg tror kommer til å bli mer vanlig også innenfor medisinsk forskning.

  Dette er en bok som godt kan leses av alle forskere, ikke bare doktorgradsstudenter som skal ta sine første fomlende skritt i en komplisert forskningsverden. Den formidler en grunnleggende forståelse av hvordan forske på en god måte. Jeg henrykkes spesielt av kapitlene som omhandler forskningsstrategier, planlegging og analyse samt kapitlet om litteratursøk og håndtering av referanser. Med oppdateringen er det bl.a. kommet med informasjon om søkemotorer for smarttelefoner. Bibliometri, impaktfaktor og h-indeks er beskrevet. Videre oppfordres leseren til å registrere studier i register for å oppnå full transparens og for å unngå dobbeltarbeid. Registrene ClinicalTrials.gov for randomiserte kliniske studier og PROSPERO for systematiske oversikter er spesielt nevnt. Løp og kjøp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media