Om å møte det uhelbredelige

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Yalom, Irvin D.

Vi er alle døgnfluer

Og andre psykoterapeutiske fortellinger. 234 s. Oslo: Arneberg forlag, 2015. Pris NOK 299

ISBN 978-82-8220-101-8

Denne boken tar oss med inn i psykiaterens og psykoterapeutens arbeidsrom. Vi får ta del i ti dialoger som utspiller seg mellom forfatteren og pasienter av ulik alder og kjønn som alle står oppe i en eksistensiell krise i sine liv. De fleste har kreft eller annen dødelig sykdom. De kommer fra fjern og nær, alle for å få dele sin historie og sitt perspektiv på det liv de har levd og det som nå skal komme.

Forfatteren Irvin D. Yalom er en svært kjent amerikansk psykiater. Det illustreres også ved at disse pasientene kommer reisende langveis fra og er villig til å betale godt for en eller noen få samtaler med denne mannen. Man kunne derfor frykte en serie kasuistikker fra en amerikansk overklasseverden uten generell interesse. Slik er det ikke. Alle møtene gir en dypere forståelse av noe allmennmenneskelig som har verdi langt utover hva som kan virke forløsende for disse pasientenes forståelse av eget liv. Terapeuten møter dem med en åpen undring og vilje til ny forståelse og en villighet til også å bruke erfaringer fra eget liv. Han illustrerer godt prinsipper i eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi.

Først og fremst viser samtalene betydningen av relasjonen mellom pasient og terapeut og den store verdien det har for mennesker i krise å få dele sin historie og sin fastlåste opplevelse av hvor veien videre skal gå med en terapeut som kan bære at det nå går mot slutten. På denne måten blir pasienten mer i stand til å håndtere siste fase i livet på en konstruktiv måte – både for seg selv og sine nærmeste. I en tid hvor psykiatrien blir mer og mer symptomorientert er denne boken en særlig viktig påminnelse om at det mange av våre pasienter trenger ikke er «quick-fix»-pregede intervensjoner på enkeltsymptomer, men hjelp, kort- eller langvarig, til å se hvor de er i sine liv og til å gå videre henimot en meningsfull avslutning.

Anbefalte artikler