Overlevelse og seneffekter etter behandling av kimcellekreft

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandlingsmetode og total dose av cisplatinbasert cellegift kan ha sammenheng med utvikling av alvorlige seneffekter etter behandling for kimcellekreft i eggstokker.

  Olesya Solheim. Foto: Per Marius Didriksen
  Olesya Solheim. Foto: Per Marius Didriksen

  Ondartet kimcellekreft i eggstokker er en sjelden og aggressiv kreftsykdom som oftest forekommer hos tenåringer og kvinner i 20-årene. I dag overlever over 90 % av kvinnene med kimcellekreft i eggstokkene. Derfor er kunnskap om langtidseffekter etter behandling viktig i oppfølging av disse pasientene.

  Mitt doktorgradsprosjekt inkluderte data fra Kreftregisteret om alle kvinner behandlet i Norge for kimcellekreft i eggstokkene i perioden 1953 – 2009. I tillegg inviterte vi kvinner behandlet i perioden 1980 – 2009 til etterundersøkelse.

  Vi fant at kliniske og sosioøkonomiske faktorer som høyere alder ved diagnose, lav sosioøkonomisk status og ikke-dysgerminom-histologi kunne påvirke overlevelse hos disse pasientene. Vi fant videre at de fleste kvinner med kimcellekreft i eggstokkene som behandles med fertilitetsbevarende kirurgi og cisplatinbasert kjemoterapi, blir kurert og beholder fertiliteten. Funnene indikerer at stråleterapi bør unngås i størst mulig grad hos kvinner med kimcellekreft i eggstokkene på grunn av økt fare for utvikling av ny kreft og infertilitet.

  Vi fant også økt overlevelse hos pasientene som ble behandlet på Radiumhospitalet sammenlignet med de andre universitetssykehusene i Norge.

  Behandling av pasienter med langtkommen kimcellekreft bør sentraliseres ved store kreftklinikker. Langtidsoverlevere burde ha livslang oppfølging med tanke på tidlig oppdagelse av seneffekter.

  Disputas

  Olesya Solheim disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo 19.8. 2015. Tittelen på avhandlingen er Malignant ovarian germ cell tumors: survival and long term adverse effects.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media