Psykiatri på dansk – for dansker

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Benjaminsen, Sigurd

  Akutte psykiatriske tilstande

  4. utg. 335 s, tab. København: FADL, 2015. Pris DKK 400

  ISBN 978-87-7749-800-8

  Det foreligger nå en lærebok på dansk om akuttpsykiatri. Den er inndelt i 21 kapitler som omhandler dansk psykiatrilovgivning, diagnoser – både psykiatriske og somatiske med psykiatriske implikasjoner – undersøkelsesmetodikk og behandling. Redaktøren, som selv er overlege, har skrevet alle kapitlene, unntatt et om schizofreni og andre psykoser.

  På enkelte områder er innholdet primært rettet mot en dansk lesergruppe. Det gjelder referanser til lovgivning og forskrifter og rettspsykiatri samt noen forskjeller i organisering av helsetjenester, som for eksempel de danske «skadestuer». Vi har ikke tilsvarende institusjoner i Norge.

  Den er oversiktlig oppbygd, lett å finne frem i og passer fint i frakkelommen. Til tross for at den er tenkt som lettvint oppslagsbok, har den omfang, oppbygning og detaljnivå som en kompakt lærebok. Kapitlene omhandler et bredt spekter av tilstander, inklusive alkohol- og stoffmisbruk, demens, spiseforstyrrelser og ADHD. Det omtales mye mer enn de «akutte» tilstandene. Tittelen er derfor litt misvisende i så henseende. Forfatterne gir gode råd og instruksjoner til hvordan man bør forholde seg til og oppføre seg mot pasienter.

  Det er rikelig med tabeller med kriterier og algoritmer til diagnostisk hjelp og forslag til behandlingstiltak. Slike detaljerte algoritmer for valg av medikamenter med dosering vil alltid være diskutable og ha «lokale» variasjoner, men er allikevel nyttige å kunne ha lett for hånden.

  Målgruppen angis å være enhver lege samt legestudenter og sykepleiere som får kontakt med pasienter med akutte psykiatriske tilstander.

  For den norske leser finnes det andre lærebøker som vil være mer aktuelle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media