Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Sigrid Næss, ph.d. The major histocompatibility complex association in primary sclerosing cholangitis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.12. 2015.

Bedømmelseskomité: Flemming Pociot, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark, Magnhild Gangsøy Kristiansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og Jørgen Jahnsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Tom Hemming Karlsen, Benedicte Alexandra Lie og Johannes Espolin Roksund Hov.

Kristian Amundsen Østby, ph.d. Risk factors for workforce non-participation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.12. 2015.

Bedømmelseskomité: Pia Svedberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Ingeborg Rossow, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ted Reichborn-Kjennerud, Ragnhild Ørstavik og Nikolai Czajkowski.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Carl Pintzka, ph.d. Effects of sex and sex hormones on brain function and structure. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 11.12. 2015.

Bedømmelseskomité: Karsten Specht, Universitetet i Bergen, Astrid Bjørnebekk, Universitetet i Oslo, og Dordi Austeng, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Asta Kristine Håberg, Hanne Lehn og Hallvard Røe Evensmoen.

Anders Prestmo, ph.d. The Trondheim hip fracture trial – evaluation of an orthogeriatric clinical pathway for old patients with hip fracture. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 18.12. 2015.

Bedømmelseskomité: Else Marie Damsgaard, Aarhus Universitet, Danmark, Jan-Erik Gjertsen, Universitetet i Bergen, og Trude Basso, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Ingvild Saltvedt og Olav Sletvold.

Anbefalte artikler