()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antisense-nukleotider kan brukes til å deaktivere genuttrykk i maligne svulster.

  Store sekvenseringsstudier har vist hvordan genuttrykk kan endres i maligne svulster. STAT3 er en transkripsjonsfaktor som er oppregulert ved flere krefttyper, men det har vist seg vanskelig å inhibere transkripsjonsfaktorer terapeutisk.

  En ny generasjon antisense-nukleotider er kjemisk modifisert med etylgrupper slik at de lettere tas opp i cellen. Omfattende screeningsstudier både in vitro og in vivo bekrefter at antisense-nukleotiden AZD9150 er en god kandidat for inhibering av STAT3 (1). Studiene viser at AZD9150 gir en doseavhengig nedregulering av STAT3 og redusert proliferering i lungekreftcellelinjer. Forsøk med xenograftmodeller viste inhibering av STAT3 målt på proteinnivå foruten redusert tumorvekst. I en fase I-studie med 25 kreftpasienter som ikke svarte på standardbehandling, oppnådde 11 pasienter stabil sykdom eller en delvis respons. Reduksjon av tumor ble observert hos noen pasienter.

  – Dette er en spennende artikkel, som beskriver resultater fra laboratorieanalyser og klinisk utprøvning av et nytt medikament, sier overlege og forsker Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Hun leder Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft. – STAT3 spiller en rolle som pådriver i utviklingen av flere krefttyper, og forskningsgruppen ønsker å hemme denne transkripsjonsfaktoren og på den måten hemme kreftceller. Det er sjelden vi får presentert resultater som omfatter både cellelinjestudier, dyremodellstudier og klinisk utprøvning i én og samme originalartikkel, sier Helland.

  I en doseeskaleringsstudie viste resultatene god klinisk respons hos både lymfompasienter og én lungekreftpasient. Disse hadde fått mye annen behandling tidligere. Det er derfor spesielt lovende at noen pasienter hadde svært god effekt av studiemedisinen, som selvsagt må testes ut på langt flere pasienter før man kan si noe om den kliniske nytten, sier Helland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media