Gir passiv røyking mer karies hos småbarn?

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren

Barn som er eksponert for tobakksrøyk, har dobbelt så høy risiko for å få karies enn dem som ikke er utsatt for røyk, ifølge en ny studie fra Japan.

Illustrasjonsfoto: Reuters/Scanpix

I en studie fra Japan er sammenhengen mellom eksponering for tobakksrøyk i de første leveårene og karies i melketenner undersøkt (1). Studien omfattet rundt 76 000 barn født i perioden 2004 – 10.

Rundt 55  % av barna hadde minst én person i hjemmet som røyket, og rundt 7 % ble eksponert direkte for tobakksrøyk. Risikoen for karies i melketenner ved tre års alder var rundt 14  % for barn fra hjem hvor ingen røyket da barnet var fire måneder gammelt, rundt 20  % for barn fra hjem med røykere som ikke røyket i barnas nærvær, og rundt 28  % for barn fra hjem hvor det ble røyket i deres nærvær. Det var ingen signifikant assosiasjon mellom mødres røyking i løpet av svangerskapet og forekomst av karies hos barn ved tre års alder.

Barna som ble eksponert for tobakksrøyk, hadde på gruppenivå høyere inntak av søtsaker og sukkerholdig drikke og dårligere rutiner for tannpuss. Forfatterne konkluderer med at det offentlige helsevesenet bør sette inn tiltak for å redusere barns eksponering for passiv røyking.

1

Tanaka S, Shinzawa M, Tokumasu H et al. Secondhand smoke and incidence of dental caries in deciduous teeth among children in Japan: population based retrospective cohort study. BMJ 2015; 351: h5397. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Jacob Klafstad

Allerede overskriften kan etterlate inntrykk av at det er påvist å være sammenheng mellom passiv røyking og karies hos barn i 3-årsalderen. "Her har vi også en sykdom som skyldes røyking!" Det fremgår jo ellers at barna som ble eksponert for tobakksrøyk hadde høyere inntak av søtsaker og dårligere rutiner for tannpuss enn de mindre utsatte, altså de velkjente årsaker til karies i det temporære tannsett!

Det er eiendommelig at forfatterne konkluderer med å anbefale at det offentlige helsevesen, i kampen mot tidlig karies, bør sette inn tiltak mot røyking!

Anbefalte artikler