Gir passiv røyking mer karies hos småbarn?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn som er eksponert for tobakksrøyk, har dobbelt så høy risiko for å få karies enn dem som ikke er utsatt for røyk, ifølge en ny studie fra Japan.

  I en studie fra Japan er sammenhengen mellom eksponering for tobakksrøyk i de første leveårene og karies i melketenner undersøkt (1). Studien omfattet rundt 76 000 barn født i perioden 2004 – 10.

  Rundt 55  % av barna hadde minst én person i hjemmet som røyket, og rundt 7 % ble eksponert direkte for tobakksrøyk. Risikoen for karies i melketenner ved tre års alder var rundt 14  % for barn fra hjem hvor ingen røyket da barnet var fire måneder gammelt, rundt 20  % for barn fra hjem med røykere som ikke røyket i barnas nærvær, og rundt 28  % for barn fra hjem hvor det ble røyket i deres nærvær. Det var ingen signifikant assosiasjon mellom mødres røyking i løpet av svangerskapet og forekomst av karies hos barn ved tre års alder.

  Barna som ble eksponert for tobakksrøyk, hadde på gruppenivå høyere inntak av søtsaker og sukkerholdig drikke og dårligere rutiner for tannpuss. Forfatterne konkluderer med at det offentlige helsevesenet bør sette inn tiltak for å redusere barns eksponering for passiv røyking.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media