Ambisiøst mål for mindre bruk av antibiotika

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Legeforeningen deltok da helseministeren la frem konkrete tiltak for å nå dette målet.

  FRA LANSERINGEN: Bent Høie og Petter Brelin under lanseringen av handlingsplanen. Foto Lise B. Johannessen
  FRA LANSERINGEN: Bent Høie og Petter Brelin under lanseringen av handlingsplanen. Foto Lise B. Johannessen

  Handlingsplanen følger opp den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens for helsesektoren og handler om hvordan vi skal redusere bruken av antibiotika.

  – Dette er en bra plan, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin, som deltok på lanseringen.

  – Mange av tiltakene i planen samsvarer med dem vi har anbefalt. Skal man få ned antibiotikabruken, tror jeg det er denne type tiltak man kan lykkes med, sier han.

  Handlingsplanen inneholder tiltak rettet mot fastleger og legevaktsleger, spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og befolkningen. 80 prosent av all forskrivning skjer i allmennpraksis. Her er det et stort potensial for å redusere bruken, sa helseminister Bent Høie da han presenterte planen.

  – I nært samarbeid med Legeforeningen og Tannlegeforeningen, skal helsepersonell få bedre kunnskap og veiledning om riktig antibiotikabruk. Vi må jobbe sammen for å snu utviklingen med resistente bakterier, sa Høie.

  Vi kan bli bedre

  Vi kan bli bedre

  – Fagmiljøet har hatt søkelys på dette i mange år og bidrar gjerne med å realisere dette ambisiøse målet, sier Brelin.

  – Vi er ganske gode på dette i Norge, men det å være god behøver ikke å bety at man ikke kan bli bedre.

  Helseministeren understreket at de som av medisinske grunner trenger antibiotika skal få det. Men det skrives ut mer antibiotika enn det som er nødvendig, og det er også store forskjeller i forskrivning mellom ulike deler av landet og mellom kvinner og menn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media