Innsiktsfullt om flyktninghelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Varvin, Sverre

  Flukt og eksil

  2. utg. 261 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-15-02418-9

  Varvins lærebok er skrevet for studenter i helse- og sosialfag og tar sikte på å forberede fremtidige helsefagarbeidere på møtet med mennesker som har flyktet til Norge. Denne reviderte og omarbeidede utgaven består av tre deler: Flukt, Traumatiseringens konsekvenser og Livet i eksil. Den første delen setter søkelyset på bakteppet for migrasjon, migrantenes opplevelser forut for, under og etter en flukt og migrasjon i et historisk og folkerettslig perspektiv. I de neste to delene omtales de psykologiske konsekvensene av traumatiseringen samt mottak og helsehjelp til migranter etter ankomst Norge.

  Boken tar utgangspunkt i forfatterens kliniske møte med en håndfull migranter, som vi følger gjennom hele teksten. Språket er lett tilgjengelig også for lesere som ikke fra før er fortrolig med fagfeltet. I de tilfellene der forfatteren tyr til fagterminologi og psykologiske begreper, er disse forklart i egne tekstbokser. I teksten har forfatteren fortløpende innarbeidet et utvalg av referanser til vitenskapelige publikasjoner som gir leseren mulighet for å fordype seg videre.

  Flukt og eksil fremstår svært oppdatert og grundig. Forfatterens bruk av kasus fremhever kompleksiteten innen flyktninghelsearbeid på en svært virkningsfull måte. Kasusene gir fagområdet ansikt og gjør det lettere for leseren å leve seg inn i tematikken. Betydningen av å møte hver enkelt migrant individuelt og å forstå deres helt unike historie er overbevisende formidlet. Dessverre opplever jeg tidvis at kompleksiteten går på bekostning av oversiktligheten og systematikken i teksten, bl.a. oppleves disposisjonen i del 2 noe utydelig. Forfatteren balanserer på en vanskelig egg mellom fag og popularisering. Jeg synes at forfatteren jevnt over mestrer denne øvelsen svært godt, selv om jeg ikke alltid helt kjøper hans argumentasjonsrekker og konklusjoner uten gjennom å skjele til referansene innarbeidet i teksten.

  Med bakgrunn i dagens migrasjonssituasjon i Europa vil legers kunnskap om flyktninghelse bli stadig viktigere. Jeg er overbevist om at mange medisinstudenter og leger kan ha svært godt utbytte av denne boken. Den setter migrasjon inn i et større perspektiv, formidler innsiktsfullt om mennesker på flukt og vil være er et godt supplement til mer systematisk litteratur innen traumatologi og psykiatri.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media