Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Roy M. Bremnes
Ulf Aasebø

Medisin og vitenskap

Hans Rostad
Anne Naalsund
Jarle Norstein
Randi Jacobsen
Trond Mogens Aaløkken
Jon Egge
Sigbjørn Berentsen
Bertha Storesund
Reinert Rød
Kjell Waage
Jan Tore Gran
Anders Mølster
Jon Behring
Nils Roar Gjerdet
Arne Ekeland
Atle Fretheim
Arild Bjørndal
Andrew D. Oxman
Audun Dyrdal
Michael Golding
Leiv Ose
Åsmund Reikvam
Per Teisberg
Atle Fretheim
Arild Bjørndal
Andrew D. Oxman
Audun Dyrdal
Michael Golding
Leiv Ose
Åsmund Reikvam
Per Teisberg
Atle Fretheim
Arild Bjørndal
Andrew D. Oxman
Audun Dyrdal
Michael Golding
Leiv Ose
Åsmund Reikvam
Per Teisberg
Knut Stavem
Gisle Bjerke
Frank N. Kjelsberg
Espen A. Ruud
Svein O. Saxrud
Pål Klepstad

Tema

Kirsten Rasmussen
Sten Levander

Kommentar og debatt

Knut Arne Holtedahl
Eivind Meland
Atle Klovning
Jørgen Bramness
Olaf Gjerløw Aasland
John Roger Andersen
Stig Harthug
Egil Lingaas

Nyheter og reportasjer

May-Brith Mandt
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen