Kortfattet håndbok i akutt ortopedi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Önnerfält, J

  Önnerfält, R

  Akut ortopedi

  164 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pris SEK 231. ISBN 91-44-01797-9

  ISBN 91-44-01797-9

  Dette er ingen lærebok, noe forfatterne presiserer i forordet. Boken er primært ment som en oversiktlig oppslagsbok for turnusleger (AT-läkare). Den omhandler de vanlige akuttilfellene innen ortopedi, både skader og andre akutte tilstander som infeksjoner, serøse artritter, tendinitter, etc.

  Boken er systematisk oppbygd ved at forfatterne tar for seg legemsdel for legemsdel og beskriver tilhørende akuttilstander. Alle kapitler begynner med en kort beskrivelse av den aktuelle tilstanden, fortsetter med noen ord om diagnosen og endelig gir korte råd om behandling. Mange kapitler har i tillegg et særskilt avsnitt om momenter det er viktig å tenke på. Dette avsnittet har da også overskriften Tänk på . Bokens siste kapittel omhandler gipsteknikk og beskriver de vanligste former for gipsbandasjering.

  De fleste kapitlene er illustrert med enkle og stort sett didaktisk gode tegninger. Boken har et enkelt og praktisk plastomslag, slik at den tåler både å bli brukt og til å ligge i frakkelommen i påvente av å komme til nytte. Forfatterne må berømmes for at de skriver et klart og lett forståelig svensk med korte og konsise setninger. Bokens layout er rosverdig enkel og oversiktlig.

  Fordi forfatterne tar sikte på at boken skal være kortfattet og lett å finne frem i, er det gitt lite plass for å beskrive avvik fra det vanligste i sykdomsbilde og behandling. Noen ganger hadde det nok vært bra om man hadde skrevet litt mer utfyllende.

  Denne boken er et alternativ til den norske Metodebok i skadekirurgi (1). Den vesentligste forskjellen ligger i at den norske boken kun omfatter skader, mens denne også beskriver andre akutte tilstander innen ortopedi. Det skader ikke om begge finnes i turnuslegens lomme, og bøkene bør absolutt finnes i sykehusenes akuttmottak. Mange allmennleger vil også ha nytte av å ha disse to bøkene liggende klar til bruk på kontorpulten.

  NorvaldLangeland

  Drammen Ortopediske Institutt

  Drammen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media