Peroperativ pasientbehandling for operasjonssykepleiere

Artikkel

Clancy, J

McVicar, AJ

Baird, N

Perioperative practice

Fundamentals of homeostasis. 279 s, tab, ill. London: Routledge, 2002. Pris GBP 20

ISBN 0-415-23311-9

Dette er en lærebok skrevet av og for operasjonssykepleiere. Forfatterne tar for seg hvordan kirurgiske operasjoner virker inn på kroppens ulike organsystemer og vektlegger hvordan homøostatisk virkende fysiologiske reguleringsmekanismer blir forstyrret i slike situasjoner. Boken forutsetter en viss bakgrunnskunnskap om menneskets fysiologi.

Innholdet i boken bygger på en serie artikler i British Journal of Perioperative Nursing . Her er kapitler om enkel anatomi, kirurgisk operativ tilgang, peroperativ væske- og elektrolyttbalanse, immunologi, sirkulasjonsfysiologi, respirasjonsfysiologi, anestesi, stress og kirurgi, samt smerte- og smertebehandling. Boken er illustrert med en serie anskueliggjørende figurer. Hvert kapittel inkluderer spørsmål til selvøvelse. Det gis referanser til de fleste av temaene som berøres. Referansene er stort sett tatt fra sykepleiertidsskrifter.

Boken er grei og lettlest. Den vil være av interesse for operasjonssykepleiere og alle som har ansvar for undervisning av operasjonssykepleiere i patofysiologi.

Morten G. Ræder

Kirurgisk divisjon

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler