Peroperativ pasientbehandling for operasjonssykepleiere

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Clancy, J

  McVicar, AJ

  Baird, N

  Perioperative practice

  Fundamentals of homeostasis. 279 s, tab, ill. London: Routledge, 2002. Pris GBP 20

  ISBN 0-415-23311-9

  Dette er en lærebok skrevet av og for operasjonssykepleiere. Forfatterne tar for seg hvordan kirurgiske operasjoner virker inn på kroppens ulike organsystemer og vektlegger hvordan homøostatisk virkende fysiologiske reguleringsmekanismer blir forstyrret i slike situasjoner. Boken forutsetter en viss bakgrunnskunnskap om menneskets fysiologi.

  Innholdet i boken bygger på en serie artikler i British Journal of Perioperative Nursing . Her er kapitler om enkel anatomi, kirurgisk operativ tilgang, peroperativ væske- og elektrolyttbalanse, immunologi, sirkulasjonsfysiologi, respirasjonsfysiologi, anestesi, stress og kirurgi, samt smerte- og smertebehandling. Boken er illustrert med en serie anskueliggjørende figurer. Hvert kapittel inkluderer spørsmål til selvøvelse. Det gis referanser til de fleste av temaene som berøres. Referansene er stort sett tatt fra sykepleiertidsskrifter.

  Boken er grei og lettlest. Den vil være av interesse for operasjonssykepleiere og alle som har ansvar for undervisning av operasjonssykepleiere i patofysiologi.

  Morten G.Ræder

  Kirurgisk divisjon

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media