Pasienter med kunstig hofteledd

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvert år får cirka 6 000 personer i Norge satt inn en total hofteprotese. Disse pasientene er i gjennomsnitt 70 år, og 70 % er kvinner. Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Sykehus, registrerer hvert år tilnærmet samtlige av disse operasjonene i Norge. Registeret inneholder i dag over 85 000 registrerte hofteproteseoperasjoner fra 1987 og frem til i dag.

  Levetiden for pasienter med hofteprotese og hvilke faktorer som influerer på levetiden, finnes det få opplysninger om. Med utgangspunkt i data fra Nasjonalt register for leddproteser viste avhandlingen at pasienter med innsatt hofteprotese har en lavere dødelighet (lengre levetid) enn personer i befolkningen generelt. For pasienter under 60 år var derimot dødeligheten høyere enn for befolkningen generelt. For tiden like etter en operasjon var det en økt dødelighet. Den økte dødeligheten var nær normalisert etter cirka 20 dager, men vedvarte i bortimot 70 dager.

  Avhandlingen omhandler videre hva som er adekvat beregning av såkalt forventet overlevelse basert på tilgjengelige dødelighetsrater fra den norske befolkning. En slik beregning av forventet overlevelse benyttes for sammenlikning med de standardberegninger som gjøres av overlevelse for et pasientmateriale.

  I de statistiske analysene av leddproteser ignoreres det vanligvis at en pasient kan ha flere proteser. Således blir to hofteproteser fra samme pasient (på høyre og venstre side) forenklet betraktet som to separate enheter. Siden det er mulig at to proteser i samme pasient påvirker hverandres varighet eller at felles faktorer hos pasienten innvirker på begge protesene, ble ulike statistiske metoder vurdert for å analysere slike data. Så man bort fra at to proteser kom fra samme individ, medførte dette ingen endring for de ordinære statistiske resultatene for totale hofteproteser. For pasienter med to hofteproteser var imidlertid løsnet (reoperert) protese på den ene siden en risikofaktor for at også protesen på motsatt side ville løsne.

  Resultatene for tidlig dødelighet og langtidsoverlevelse i denne avhandlingen er unike i verdenssammenheng. Grunnlaget for den gode datakvaliteten og meldingsdekningen er trofast rapportering av operasjoner fra de ortopediske kirurgene i Norge til Nasjonalt register for leddproteser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media