Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

RNA som koagulasjonshemmer

Fordelen ved heparin er muligheten til effektivt å stoppe virkningen ved uønskede blødninger. Behovet for nye antitrombotiske medikamenter er stort, men da ønsker man også effektive antidoter. Nå har Nature (2002; 419: 90 – 4) publisert resultatene av forsøk med RNA som medikament. Forskerne har syntetisert et RNA som binder koagulasjonsfaktor IXa, mens de komplementære proteinene igjen vil blokkere en slik binding. Denne måten å utnytte enkelttrådig RNA på kan gi opphav til sikre behandlingsformer også ved andre tilstander.

Ut å gå

Regelmessige spaserturer reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer (N Engl J Med 2002; 347: 716 – 25). Det fastslår en oppfølgingsstudie av 73 743 postmenopausale kvinner i USA. Risikoen ble redusert jo mer fysisk aktive kvinnene var, med en forskjell på omkring 50 % mellom den femdelen med høyest og den med lavest aktivitetsnivå. Trening med et høyere intensitetsnivå gav likevel ikke bedre effekt enn raske spaserturer. Effekten var den samme blant ulike etniske grupper.

«Normalt» blodtrykk og karotisstenose

En tysk undersøkelse har sett på risikofaktorer for karotisstenose hos menn (Neurology 2002; 59: 524 – 8). 483 ansatte i militæret ble inkludert i studien, alle med normalt blodtrykk. Etter ti år gjorde man ultralydundersøkelse av karotisarterien. Alder, røyking og systolisk blodtrykk var alle uavhengige prediktorer for intimafortykkelse. Undersøkelsen viser at selv blodtrykk som ligger innen normalområdet sannsynligvis utgjør en risiko for senere hjerneslag.

Fordobling i antall atopikere

På Grønland er forekomsten av atopi økt med nesten 100 % i løpet av perioden 1987 – 98 (Lancet 2002; 360: 691 – 2). Dette fremkommer av systematiske befolkningsundersøkelser der deltakerne ble testet for IgE mot en rekke kjente allergener. I 1987 testet 10 % positivt, i 1998 hele 19 %. Økningen var størst blant unge, men det var en økning også i den eldre delen av befolkningen, noe som tyder på at atopi kan utvikles på alle alderstrinn.

Anbefalte artikler