Kort og billig basal kreftinformasjon

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Børset, M

  Kreft – den indre fienden

  128 sider om kreft. 128 s, tab, ill. Trondheim: Tapir, 2002. Pris NOK 98

  ISBN 82-519-1966-2

  Forfatter Magne Børset skriver i forordet at boken er skrevet for mennesker uten spesielle forkunnskaper, men mener at også studenter og helsepersonell vil kunne finne verdifull kunnskap. Jeg tror det utsagnet må modifiseres. Boken er kort og sidene små (1/2 A5-format), men informasjonen om molekylærbiologi (en tredel av boken) er ganske kompakt. Jeg tror derfor at den jevne pasient og pårørende vil få problemer med «å henge med». For spesielt interesserte pasienter faller denne innvendingen bort, idet forfatteren er grundig i sin forklaring av hva de forskjellige vanskelige forkortelsene i molekylærbiologien står for. Min oppfatning er at denne boken kanskje best egner seg for studenter i helsefag, allmennpraktikere og leger i sykehus som ønsker seg en rask og enkel innføring i molekylærbiologiens spennende verden.

  Gjennomgangen av risikofaktorer for kreft (en ny tredel) er også god, selv om jeg finner noen småfeil som for eksempel at 60 % av brystkreftsvulstene er østrogenreseptorpositive (i dagens materiale 80 %) og at 5 – 10 % av brystkrefttilfellene skyldes brystkreftgen 1 og 2 (høyst 2 – 3 %). Han tar ellers for seg kosthold, elektromagnetisk stråling, radon, mobiltelefon, kjemiske stoffer og kosthold på en avbalansert måte. Han påpeker at de to viktigste og påvirkbare risikofaktorer; nemlig røyking og overdreven soling, ser det ikke ut som om vårt samfunn er i stand til å få gjort noe med. 30 % av de ca. 10 000 kreftdødsfallene vi har årlig er røykerelatert!

  Behandlingsdelen av boken dekkes på 26 sider, men hele 20 av dem berører spesiell og dels utprøvende behandling i små pasientgrupper. Den viktigste formen for kreftbehandling, nemlig kirurgien, har bare fått en halv side. For den som søker informasjon om behandling, er med andre ord denne boken ikke å anbefale. Det må kunne nevnes at studenter og helsepersonell vil få det bedre dekket i Kreftsykdommer. En basisbok for helsepersonell (1).

  Sammenfattet er denne boken god for den som vil ha en enkel innføring i molekylærbiologi og risikofaktorer for kreft, men den er ikke å anbefale for dem som søker informasjon om behandling. Og så er den prisverdig billig!

  RolfKåresen

  Administrasjonen

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media