Kortikosteroider øker overlevelsen ved septisk sjokk

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Endelig kan en studie av høy kvalitet dokumentere effekten av kortikosteroider ved septisk sjokk.

  Artikkel

  I løpet av de siste årene har man fått økt innsikt i patogenesen ved septisk sjokk, særlig i cytokinenes betydning, men det har ikke vært mulig å utvikle spesifikke medikamenter som øker overlevelsen ved denne alvorlige tilstanden. Kortikosteroider i ulike former har vært forsøkt etter at medikamentet kom på markedet for mer enn 50 år siden, men uten at man har kunnet påvise noen sikker effekt.

  Pasienter med alvorlig sepsis har ofte en relativ binyresvikt. En nylig publisert fransk undersøkelse tyder på at akkurat slike pasienter profitterer på behandling med kortikosteroider (1). Studien gikk over fire år, og 300 voksne pasienter med septisk sjokk ble inkludert. Binyrefunksjon og binyrerespons ble testet ved en såkalt kortikotropintest. Halvparten av pasientene fikk så hydrokortison intravenøst og fludrokortison på sonde, den andre halvparten placebo. Omkring 70 % av pasientene responderte ikke normalt på kortikotropintesten. I denne gruppen var det signifikant høyere dødelighet etter fire uker blant dem som ikke fikk hydrokortisonbehandling (63 % mot 53 %, hasardratio 0,67; 95 % KI 0,47 – 0,95).

  – Vi har ventet spent på resultatene av denne studien, sier Eldar Søreide ved intensivavdelingen, Sentralsjukehuset i Rogaland. Han mener at lavdose hydrokortison (50 mg x 3 intravenøst) bør få fast plass i behandlingen av pasienter med alvorlig septisk sjokk.

  – Foreløpig tester vi sjelden binyrebarkfunksjonen ved septisk sjokk i Norge. Ved vår avdeling planlegger vi å innføre denne testen rutinemessig og heller seponere behandlingen hos de pasienter som responderer normalt på kortikotropintesten, sier Søreide.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media