Kortfattet om pacemakerbehandling

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kesek, M

  Pacing

  108 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pris SEK 187

  ISBN 91-44- 02343-X

  Pacing er en kortfattet lærebok beregnet på indremedisinere og kardiologer som er i kontakt med pacemakerpasienter uten å være spesialister på området.

  Forfatterens intensjon er å gi en kortfattet og basal innføring i sentrale emner omkring pacemakerbehandling. Boken består av ti kapitler med referanser, samt utfyllende forklaring på enkelte faguttrykk og forkortninger på slutten av boken.

  Den er skrevet på lettlest svensk med enkelte engelske faguttrykk. Det er mange enkle figurer, tabeller og illustrasjoner, alle i svart-hvitt og lett forståelige. Noen av figurene og illustrasjonene kunne med fordel ha vært i farger. Papiret og innbindingen (paperback) minner kanskje mer om et kompendium enn en bok, men dette er jo et spørsmål om pris.

  De tre første kapitlene handler om hjertets ledningssystem med basal elektrofysiologi, indikasjoner for permanent pacemaker og relevante undersøkelser på en kortfattet og oversiktlig måte. I de neste kapitlene gjennomgås ulike pacemakersystemer og elektroder, pacingens fysiologi med bakgrunnen for valg av ulike systemer, EKG-diagnostikk hos pacemakerpasienter og aktuelle problemer som kan oppstå. Til slutt beskrives implantasjon av pacemaker, komplikasjoner, kontroller, temporær pacing både transkutan og transvenøs, og dessuten et avsnitt om behandling med automatisk implanterbar kardioverterdefibrillator (ICD).

  Boken er lettlest og gir en kortfattet og basal innføring i sentrale emner omkring pacemakere. Etter mitt skjønn har forfatteren omtalt de viktigste temaene som berører pacemakerbehandling på en kortfattet og lettfattelig måte uten å gå i detaljer. Den kan være av nytte for leger som behandler pacemakerpasienter uten å være spesialister på området. Medisinstudenter og sykepleiere med spesiell interesse for pacing kan også ha glede av boken.

  SveinSolheim

  Hjertemedisinsk avdeling

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media