Rusfri vei ut av avhengighet

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Han holder tellingen med sin rusfrie tilværelse og kan datere den på dagen om nødvendig. Etter å ha eksperimentert med stoff siden 12-13-årsalderen, ble han som 29-åring introdusert til Anonyme Narkomane av sin arbeidsgiver. Det ble redningen for Tor Olaf, og for Anders, rusfri i to år etter 14 års avhengighet. Og for mange andre avhengige verden over.

I Anonyme Narkomane omtaler man hverandre med fornavn. – Anonymiteten bidrar til at ingen er viktigere enn andre, sier Anders og Tor Olaf. Foto I.M. Høie

Hjelper hverandre

Anonyme Narkomane, eller Narcotics Anonymous (NA), er et verdensomspennende fellesskap av anonyme narkomane som hjelper hverandre til å holde seg rusfrie. Kjernen i arbeidet er et 12-trinns program etter samme prinsipp som Anonyme Alkoholikere.

– Anonyme Narkomane fokuserer på problemet avhengighet, ikke på et spesielt rusmiddel. Det første trinnet dreier seg om maktesløsheten overfor avhengigheten, mens de andre trinnene forteller hva vi må gjøre for å leve et rusfritt liv, opplyser Tor Olaf og Anders.

Programmet har et åndelig innhold, men selv om det nevner Gud, presiserer Tor Olaf og Anders at Anonyme Narkomane ikke er en religiøs organisasjon og at den ikke støtter en spesiell trosretning.

– Det er opp til hver enkelt hva man legger i det åndelige. Hovedsaken er at man vil slutte å bruke rusmidler. Vi ser på trinnene som en god løsning for å komme ut av et selvsentrert, egoistisk liv, sier Anders.

Ut av avhengighet

Tor Olaf og Anders synes det er viktig at leger kjenner til organisasjonen, slik at de kan anbefale den til pasienter som vil bli rusfrie.

– Nykommere blir godt mottatt og er viktige for oss, fordi de minner oss om hvor vi har vært tidligere. Mange synes det er lettere å snakke med en som vet hva avhengighet dreier seg om. Det som hjelper, er at man ser at andre som har hatt de samme problemer som en selv, er blitt rusfrie, sier de.

Spredt over hele Norge finnes 44 grupper Anonyme Narkomane. Grup-pene har ukentlige møter. De starter med en fast innledning, deretter tar man opp et tema knyttet til dagligliv, eller deltakerne forteller sin livshistorie.

Det finnes ingen medlemslister eller registrering av hvor stor andel av de som kommer til Anonyme Narkomane som blir rusfrie. Både kvinner og menn er med, og gjennomsnittsalderen er ca. 30 år.

Anonyme Narkomane kan nås per telefon 90 52 93 59 mellom kl 17 og 19, og telefonen er betjent av rusavhengige som forsøker å legge rusproblemet bak seg. Organisasjonen har egen hjemmeside: www.nanorge.org

Anbefalte artikler