Minnesymposium i Fjærland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rundt 50 deltakere var 22. og 23. august til stede på Norsk Bremuseum i Fjærland under Olav Rutles tredje minnesymposium.

  De to dagene var lagt opp som et samhandlingskurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Med gode innspill fra erfarne spesialister ble allmennleger, jordmødre og annet helsepersonell rådet i hvordan og hvor lenge de skal behandle kvinner under graviditet og når de skal la spesialistene overta. De ble også minnet om at de bør utnytte sine mange arenaer for kontakt og funksjonen som koordinator mellom første- og annenlinjetjenesten.

  Kurset var tilrettelagt av Den norske lægeforenings kontor for legers videre- og etterutdanning, Helseregion Vest.

  Olav Rutle som minnesymposiet er oppkalt etter, døde brått i 1996. Han var født i Fjærland i 1945 og var allmennpraktiker på Jessheim i Akershus og førsteamanuensis ved Institutt for samfunns- og allmennmedisin i Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media