Snaut om ernæring

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arsky, GH

  Liten ernæringslære

  102 s, tab, ill. Oslo: NKS forlaget, 2002. Pris NOK 174

  ISBN 82-508-2177-7

  Riktig ernæring blir stadig viktigere, både i forebygging og behandling av sykdom. Dermed settes det økt krav til kunnskap, ikke bare hos helsearbeidere, men i høyeste grad hos folk flest. Således er det fortjenestfullt at forfatter Gunn Helene Arsky har laget en kortfattet og lettlest bok om dette viktige temaet.

  Første tredel av boken omhandler enkelte næringsstoffer, hva de gjør og i hvilke matvarer de finnes. Arsky har lagt gjeldende norske anbefalinger til grunn, hvilket er prisverdig. Deretter følger en omtale av de enkelte matvaregruppene, før hun i siste del gir en oversikt over de vanligste kostrelaterte sykdommene. Det er ikke lett å skrive kortfattet om kompliserte emner slik som ernæring. Etter min mening har forfatteren kun delvis lyktes.

  Det gis ikke praktiske råd. For eksempel er anbefalt inntak av kalsium 800 mg for voksne: Hvor mye av hvilke matvarer skal man spise for å oppnå dette? Det er heller ikke gjennomført noen klar prioritering under omtalen av de enkelte næringsstoffene: Skal man være like påpasselig med inntaket av krom som med vitamin D? Omtalen av de enkelte sykdommene blir for overfladisk og kan med fordel tas ut. Jeg tror dessuten man vil øke appetitten på boken dersom man legger til flere farger, spesielt i figurer ogtabeller.

  Boken vil kunne være til nytte for personer helt uten helsefaglig utdanning. Men prisen er noe høy, og det meste av innholdet vil man kunne plukke opp i brosjyrer på en allmennpraktikers venterom.

  Per OleIversen

  Institutt for ernæringsforskning

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media