Godt om vondt

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wolland, AM

  Stray-Pedersen, B

  Migrene og annen hodepine

  195 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2002. Pris NOK 275

  ISBN 82-02-21258-8

  To kvinnelige leger med ulikt utgangspunkt (nevrologi/nevrofysiologi og gynekologi) henvender seg med denne boken først og fremst til klinisk arbeidende kolleger for å hjelpe med diagnostikk og behandling av hodepine. Boken skal også gjøre stoffet lett tilgjengelig for andre behandlere, studenter og hodepinepasienter. Norge er et lite land, og det er naturlig at en bok om hodepine prøver å favne en bred leserkrets. Konsekvensen er avansert balansekunst mellom ulike lesergrupper.

  Leserne vil ha utbytte av å studere innholdsfortegnelsen. Den gir en detaljert veiledning om hvor i boken ulike temaer er omtalt. Teksten er inndelt i 19 kapitler, der det meste er med. Selv om andre hodepineformer enn migrene også er beskrevet, er hovedvekten, som tittelen angir, lagt på migrene. Fem kapitler er viet behandling, men inndelingen mellom disse er til dels inkongruent. Betydningen av ikke-medikamentell behandling kunne kanskje vært fremhevet. For mange hodepinepasienter bør dette være den dominerende behandlingen.

  Gjennom hele boken suppleres teksten med pasientbeskrivelser og av nærmere 40 illustrasjoner. Kasuistikkene er gode og viktige i en bok som dette, mens illustrasjonene har varierende kvalitet. Både kasuistikkene og illustrasjonene bidrar til at den føles mindre massiv.

  Bakerst kommer et eksempel på hodepinedagbok og en relativt omfattende referanseliste. Referansene er todelte, både aktuelle Internett-sider og oversikt over de artiklene som er referert i teksten. Det skilles ikke mellom originalartikler og oversiktsartikler, og jeg fristes til å antyde at boken ville stått seg på om dette var gjort. Artikler er referert uten en tydelig vurdering av deres kvalitet. Bøker nå til dags kunne dessuten angi når den redaksjonelle prosessen ble avsluttet, slik at leserne vet hvilke publikasjoner som ikke har kunnet bli vurdert.

  Når alt kommer til alt, er det viktig å få en god norsk bok om hodepine. Denne er en god veileder som mange vil ha nytte av, kanskje særlig i den primære målgruppen: leger som behandler pasienter med hodepine.

  GunnarBovim

  Institutt for kliniske nevrofag

  Det medisinske fakultet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media