Feilaktige tall om schizofreni og uførepensjon

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jan Olav Johannessen har i Tidsskriftet nr. 20/2002 en meget informativ og interessant artikkel om schizofreniens epidemiologi (1). Det er ikke tvil om at sykdommen har store konsekvenser for folkehelsen.

  Dessverre oppgir forfatteren feil tall om omfanget av schizofreni som årsak til uførepensjon. På tre steder, blant annet i artikkelens annen setning, hevdes det at 10 % av alle uføretrygdede i Norge har diagnosen schizofreni. Dette refereres også i Tidsskriftets omtale av artikkelen på aller første side. Som referanse angis en publikasjon av McGlashan & Johannessen fra 1996 (2).

  10 % høres urimelig høyt ut og viser seg å være feil. Ved utgangen av år 2000 hadde 279 573 personer uførepensjon i Norge. Av disse hadde 6 769 diagnosen schizofreni, dvs. 2,4 %. Da inkluderes alle tilfeller med ICD-10-kodene F20 (schizofreni), F21 (schizotyp lidelse), F25 (schizoaffektive lidelser) samt ICD-9-koden 295 (schizofrene psykoser).

  Disse tallene er da også mer i samsvar med de tall for insidensen av schizofreni, mellom 7 og 15 for 100 000 innbyggere, som forfatteren legger frem, og som han selv kommenterer er svært lave i forhold til den påståtte prevalensen av uførepensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media