Mange unge utsatt for vold i hovedstaden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Hver tredje gutt på 15 år fra Oslos vestkant har vært utsatt for vold fra annen ungdom eller voksen det siste året.

  Artikkel

  Det viser en helseprofil Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet (1). Undersøkelsen blant samtlige 10. klassinger i Oslo er den første i sitt slag, og viser store forskjeller mellom 15-16-åringene fra byens øst- og vestkant.

  Ungdom fra Oslo indre vest er ikke bare mer utsatt for vold, men de drikker oftere alkohol, bruker mer cannabis, jentene debuterer tidligere seksuelt, trener mer og går oftere til psykolog. Tilsvarende sitter 10. klassingene fra de østlige bydeler mer foran TV- og PC-skjermen, de benytter seg oftere av helsestasjon for ungdom og spesielt i gruppen jenter med minoritetsbakgrunn, er det langt færre røykere enn blant jentene fra Oslo vest. Den største forskjellen gjelder imidlertid tannhelsen blant de unge: I øst er den markant dårligere enn i de vestlige bydeler.

  Store helseforskjeller

  Store helseforskjeller

  Folkehelseinstituttet har gjort undersøkelsen på oppdrag fra Oslo kommune og Program for storbyrettet forskning. Helseprofilen er utført av Anne Gimmestad og Liv Grøtvedt, og består av tre deler: en rapport om helsedata for barn/unge, en for voksne og en rapport som viser helseprofilen til byens eldre befolkning.

  Når det gjelder Oslos voksne innbyggere, viser undersøkelsen at det også er store geografiske forskjeller i helsetilstand. Selvmordsraten er imidlertid synkende, men den er fortsatt høyere enn blant landets øvrige befolkning (2).

  Helseforskjeller mellom dem med norsk bakgrunn og innvandrerbakgrunn er større i eldre aldersgrupper enn i yngre. Halvparten av byens eldre befolkning svarer «vet ikke» på spørsmål om de tror de vil få hjelp fra helse- eller hjemmetjenesten hvis de skulle trenge det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media